Bugun...


Ali Riza TAHSİNOĞLU


Facebookta Paylaş

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ
Tarih: 01-06-2017 00:20:00 Güncelleme: 01-06-2017 00:20:00


Eğitim otoriterleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, öğrenme ve öğretme süreçleriyle ilgili kuram, ilke ve yöntemler çağdaş gelişmeler ışığında incelenmekte ve bunların okul eğitiminde uygulanışı üzerinde genel olarak durulmaktadır.  İnsanlardaki birlikte yaşama içgüdüsü onları toplumun beklediği ve istediği davranışları öğrenmeye yöneltir.  Eğitimin çağdaş anlamı, insanların davranışlarında belli amaçlara göre değişiklik oluşturmasını içerir. Eğitimi "bireylerin davranış biçimlerini değiştirme süreci" olarak tanımlamış ve bu tanım bugüne dek yaygın kabul görmüştür. Eğitimin davranış değiştirme süreci olarak tanımlanması, eğitim programının dinamik ve sürekli bir yaşantılar bütünü olarak görülmesine ve program geliştirme çalışmalarında ağırlığın öğretme-öğrenme süreçleri üzerinde yoğunlaşmasına yol açmıştır. Vatandaşlık görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerin herkese aynı şekilde verilmesi herkesin ortak bir eğitim sürecinden geçirilmesi ile mümkün olur. Belirttiğimiz bu durumlar eğitimin "okul" olarak kurumlaşmasını ortaya çıkarmıştır. Toplumlar insanlara birlikte yaşamanın gerektiğini, toplum bilincini vermek için eğitim sürecinin amaçlarını ve içeriğini belirlemiş ve onu kontrol altına almışlardır. Bu suretle eğitim bir kamu hizmeti olarak kurumlaşmıştır.

 

 

Okulda öğrenmeyi engelleyen etmenlerin başında ise ders kitaplarının farklı düşünmeye izin vermeyen, kesin yargılar içeren ve son noktayı koyan ifade tarzı vardı. Ders kitaplarındaki, düşünceye sınır çizen bu ifade tarzı değişse daha başarılı olacağını umut ediyorum. Diğer yanda, okuldaki öğrenmenin bilgi depolamaktan öteye geçmemesinden dolayı öğrencilerin zihinlerini köreltici etkisini görmekten de yoğun bir şekilde rahatsızlık duymuşumdur. Ezberci eğitim sadece gerçek öğrenmeyi engellemekle kalmamakta; öğrencinin bireyselliğini yok etmekte, özgün düşünceyi sınırlamakta ve yerleşik düşünme kalıbına uymayan yeni verilerin değerlendirilmesini engellemektedir. Oysa 21. yüzyılda eğitim programlarının öğrencilere çok yönlü, soyut, eleştirel, yaratıcı, bağımsız düşünme, problem çözme, etkili iletişim becerileri kazanma, bilgi üretme, öğrenmeyi öğrenme, kendilerini değerli hissetme, kapasitelerine güvenme ve farklılıklara değer verme gibi konularda rehberlik etmesi gerekmektedir.

 

 

Toplumun gereksinim duyduğu nitelikli ve topluma uyum sağlayabilen bireylerin yetiştirilmesi ancak öğretmen yeterliklerine dayalı uygun eğitim programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve öğretmenlerin bu programların öngördüğü öğrenme etkinliklerini yürütecek yeterliğe sahip olmaları ile olanaklıdır. Bu nedenle öğretmenlerin öğretme-öğrenme sürecine ilişkin genel yeterliklerinin belirlenmesi önem arz etmektedir.

 

Sınıfta yürütülen öğrenme etkinliklerinin incelenmesi ve sürekli olarak değerlendirilmesi, eğitim sistemi ve programını geliştirme çalışmalarında daha gerçekçi yaklaşımların doğmasına neden olur. Sınıftaki davranış değiştirme işinin istenilen düzeyde oluşturulmasına ise, öğretmenin nasıl hareket edeceği konusunda talimatlar hazırlamaktan çok "Öğrenciler ne yapmalı?" sorusuna cevap verebilecek nitelikte çalışmaların yapılması ile ulaşılabilir.

 

Öğretmenlerin öğretme-öğrenme sürecine ilişkin yeterliklere sahip olmaları, onların öğrenme etkinliklerini başarılı bir şekilde düzenleme ve gerçekleştirme çalışmaları için çok önemlidir. Çünkü öğretmen yeterliklerine dayalı; proje temelli öğrenme, işbirlikli öğrenme, çoklu zekâ kuramı ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı gibi çağdaş öğrenme yaklaşımlarına göre hazırlanan bir eğitim programında öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi yaklaşımı geleneksel eğitim anlayışından farklıdır. Öğretmen yeterliklerine dayalı öğrenme etkinliklerinde öğrenme ortamı, öğrencilerin zengin öğrenme yaşantıları geçirmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenir ve farklı öğrenme etkinliklerine yer verilir.

 

Bu bağlamda öğrenme etkinliklerinde amaç, öğrenenlerin ne yapacaklarını önceden belirlemek değil, bireylere araçlar ve öğrenme materyalleri ile öğrenmeye kendi istekleri doğrultusunda yön vermelerine olanak sağlamaktır. Çünkü öğrencilerin hayatları boyunca gereksinim duyacakları tüm bilgileri okulda öğrenmeleri olanaksızdır. Bu yüzden, nasıl öğreneceklerini öğrenmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, öğretme-öğrenme sürecinde düzenlenen öğrenme etkinlikleriyle öğretmen, öğrencilere bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve değerlendirme yollarını öğretmelidir.

 

 

Öğretme-öğrenme sürecindeki öğrenme etkinliklerinin öğrenci merkezli olması, bireysel özgürlüklerin esas alınması, demokratik bir ortam oluşturulması ve bireylerin gerçek yaşamda karşılaşacağı sorunların çözümüne ilişkin bilgilerin paylaşılmasına yönelik öğrenme etkinliklerine yer vermesi açısından önemlidir. Öğrenme etkinliklerinde öğrenme ortamı, öğrencileri öğrenmeye motive etmek ve ilgilerini konuya çekmek için uygun olarak düzenlenir.

 

 

Çünkü öğretme-öğrenme sürecinde öğrenme ortamı, bilgilerin aktarıldığı bir yer değil, öğrencinin öğrenme etkinliklerine aktif olarak katıldığı, sorgulamaların ve araştırmaların yapıldığı, düşünme, sorun çözme ve öğrenme becerilerinin geliştirildiği bir ortamdır. Öğrenme etkinliklerinde, öğrencilerin bağımsız düşünme ve sorun çözme yeteneklerini geliştirmek amacıyla öğretmen ve öğrenci arasında özel bir iletişim biçimi benimsenir. Bu iletişim biçimi ile öğretmen ve öğrenci arasında öğrenilen bilgiye ilişkin anlamlar ortak hale gelir.

 

 

Günümüz dünyasında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişimler toplumların; kültürel, siyasî ve ekonomik alanlarında önemli değişikliklere neden olmaktadır. Toplumların yapısını değiştiren bu gelişmeler toplumları oluşturan bireyleri de değişime mecbur kılmaktadır. Bu bağlamda, değişim ve gelişimlere uyum sağlamak ve çağın gereklerini yerine getirmek amacıyla toplumlar, gereksinim duydukları bireylere temel bilgi, beceri, tutum, alışkanlık ve değerleri okullarda kazandırmaya çalışmaktadır.

 

 

Bir eğitim programının etkililiği, toplumun her alanında yaşanan gelişmeleri karşılayıcı nitelikte olmasına, öğrenciye rehber olmasına, onu öğrenmeye güdülemesine, öğrencinin sürece etkin olarak katılmasına ve sorumluluk üstlenmesini sağlamasına bağlıdır. Çünkü öğretmenler, okullarda uygulanan eğitim programları aracılığıyla bir yandan bireylere topluma uyum sağlamaları için gerekli davranış formlarını kazandırırken, diğer yandan da onları bir üst eğitim kurumuna hazırlamaktadır.

 

 

Öğretmen; öğretme-öğrenme sürecinin planlanması, uygulanması ve yönlendirilmesi ile birlikte bu süreçte düzenlenen öğrenme etkinliklerine öğrencilerin aktif katılımını sağlayan tüm faaliyetleri kapsar. Öğretmen, sahip olduğu olanakları öğrencilerin gereksinimlerini dikkate alarak hazırlamalı ve verimli olarak kullanmalıdır. Öğretmen, öğretme-öğrenme sürecinin etkili olarak gerçekleşmesi için psikolojik ve fiziksel boyutlarıyla birlikte öğrenme ortamlarını öğrencileriyle birlikte düzenleyebilmelidir.

 

 

Bireysel farklılıkları dikkate alarak öğretimi gerçekleştirme: Öğretmen sınıf içinde çok farklı ilgi, ihtiyaç, yetenek ve özgeçmişe sahip öğrencilerle karşılaşmaktadır. Onların var olan kapasitelerini geliştirme ve seçenekleri çoğaltan bir eğitim hakları olduğunu bilmeli ve öğretme-öğrenme sürecini düzenlerken bunları göz önünde bulundurabilmelidir. Öğretmen kendisine ayrılan öğretme-öğrenme zamanını dersin bölümlerini dikkate alarak uygun biçimde kullanabilmeli öğrencilerini ders içi ve ders dışı etkinliklerde zamanı etkili ve verimli olarak kullanmaları için onları yönlendirmelidir. Öğretmen öğrencilerine, öz denetim kazanabilecekleri, kendi hak ve sorumluluklarının yanı sıra diğerlerinin hak ve sorumluluklarını da kavrayabilecekleri, duygu ve düşüncelerini yönetebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri demokratik bir ortam hazırlayabilmelidir.Bu yazı 5394 defa okunmuştur.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
YAZARLAR
FOTO GALERİ
 • Komik
  Komik
 • Bebişler
  Bebişler
 • Yurdum İnsanı
  Yurdum İnsanı
 • Fantastik
  Fantastik
 • ATATÜRK
  ATATÜRK
 1. Komik
 2. Bebişler
 3. Yurdum İnsanı
 4. Fantastik
 5. ATATÜRK
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • KARSLILAR EDİRNE VALİSİNİ İSTİFAYA DAVET ETTİ.
  KARSLILAR EDİRNE VALİSİNİ İSTİFAYA DAVET ETTİ.
 • İSİAD DÜNYANIN EN BÜYÜK SANAYİ SİTESİNİ KURUYOR
  İSİAD DÜNYANIN EN BÜYÜK SANAYİ SİTESİNİ KURUYOR
 • IĞDIR İL KÜLTÜR MÜDÜRÜ OSMAN AYYILDIZ
  resim yok
 • DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ KURULTAYI
  DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ KURULTAYI
 • BİZ KARAPAPAK TÜRKLERİYİZ
  BİZ KARAPAPAK TÜRKLERİYİZ
 • DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ azerbaycan
  DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ azerbaycan
 1. KARSLILAR EDİRNE VALİSİNİ İSTİFAYA DAVET ETTİ.
 2. İSİAD DÜNYANIN EN BÜYÜK SANAYİ SİTESİNİ KURUYOR
 3. IĞDIR İL KÜLTÜR MÜDÜRÜ OSMAN AYYILDIZ
 4. DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ KURULTAYI
 5. BİZ KARAPAPAK TÜRKLERİYİZ
 6. DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ azerbaycan
VİDEO GALERİ
YUKARI