Bugun...


Ali Riza TAHSİNOĞLU


Facebookta Paylaş

İHTİYACIMIZ OLAN KENT ÖĞRENİR VE YENİLİKLER YARATIR
Tarih: 01-12-2019 13:08:00 Güncelleme: 01-12-2019 13:08:00


İhtiyacımız olan kent alternatif senaryoları denemek için bir “laboratuvar” gelecek için sürdürülebilir gelecekler için kentsel değerler dizileri ve sosyal sözleşmeleri yeniden gözden geçirmek ve yeniden tanımlamak için işbirlikçi öğrenme ve keşif fırsatları yaratır. İhtiyaç duyduğumuz kent, şehirlerin sürekli değiştiğini kabul ediyor, öğrenme ve yansıtma ve daha esnek planlama ve karar verme. Bu sosyal, ekonomik ve çevresel yönetişime yeni ve yenilikçi yaklaşımları içerir. Ayrıca belediye yönetimine mali, mali yönetime yeni ve yenilikçi yaklaşımlar çağrısında bulunuyor.

 

İhtiyacımız olan kent kendini yeni fikirlere, deneylere ve yenilikler, tüm paydaş gruplarını meşgul etmek ve yakın işbirliği içinde çalışmak diğer şehirler ve topluluklar ile. İhtiyaç Kenti, faaliyetlerinde verimliliği ve etkinliği artırmak ve karbon ayak izini azaltmak için teknolojilerin tam potansiyelini kullanmaktadır.

 

Bu teknolojiler yeni iletişim kanalları, yeni iş biçimleri ve yeni iş modelleri ve girişimlerini tanıtıyor. Tüm sakinlerin katılabileceği ve planlama, karar verme ve proje uygulamalarıyla etkileşimde bulunabilecekleri araçları çoğaltırlar. Yeni Kentsel Gündem, tüm sakinlerinin kentten açık bir platform ve ortak bir alan olarak yararlanmasını sağlamak için dijital uçurumun üstesinden gelmenin önemini kabul etmelidir. Bu açıklık katkıda bulunur sakinler, politika yapıcılar ve özel sektör arasında daha iyi anlayış ve güven. Hem sakinlerin hem de devlet kurumlarının su, atık, enerji, hareketlilik ve gıda yönetimi için yeni modeller ve değerler dizisi geliştirmek için sektörler ve geleneksel silolar arasında bilgiye erişmelerine izin verir.

 

İhtiyaç Kenti, kentsel karmaşıklığı ve istenmeyen politika sonuçlarının kaynaklarını anlamaya çalışan sistemleri kullanıyor. Stratejiye yeni yaklaşımlar ve eylem temelli araştırma, kitle kaynaklı veri toplama ve analiz, karşılıklı politika diyalogu ve çalışmalar, paydaşlarla disiplinler arası katılımı içeren işbirlikçi araştırmalar gibi kanıtların üretimi ile deneyler yapar. Değişim sürücüleri Şehirler, günümüz dünyasında değişimin itici güçleri, ihtiyacımız olan 21. yüzyıl kentini başarmak için uluslar, bölgeler, şehirler ve ortaklarını, yeni bir kentsel değerler dizisin temel ilkelerini oluşturan politikalarını, yasal çerçevelerini, stratejilerini ve eylemlerini geliştirmek için birlikte çalışmaya teşvik etmeliyiz.

 

Yönetişim,  Ortaklıklar ve yerel yönetimler şehir gelişiminin kurumsal itici güçleridir. İhtiyaç Kenti için liderlik ve geniş görüşlülükler sağlıyorlar. Açıkça tanımlanmış bir görev gerektirirler. Ve büyük ölçüde otonomi, esneklik ve ile ilgili olarak yeni kent ihtiyacı tasarlamak, planlamak, yönetmek ve sunmak için yaratıcılık hükümetin diğer katları. Ulusal hükümetlerin rolü ulusal politikaları, çerçeveleri ve mevzuatı tanımlamak ve sağlamak, ulusal hükümetler olmaktır. Ayrıca yerel otoritelere kaynakları yetkilendirmeli ve tahsis etmelidir Görevleri ile. Endüstriler ve diğer ekonomik aktörler arasındaki etkili ortaklıkları ifade etmek için yeterli yasal ve yasal çerçeveler bulunmalıdır. Bu, özel yerel kalkınma ajanslarının oluşturulmasıyla başarılabilir.

 

Yerel yönetimler, özel ile mümkün olan tüm etkileşim yollarını kullanmalıdır. Sivil toplum aktörleri ve onların sakinleri tanımına, uygulanmasına, politikaların, stratejilerin ve planların izlenmesi ve değerlendirilmesi. Her düzeyde kadın ve erkek, kız ve erkek arasındaki boşlukları azaltmayı amaçlayan toplumsal cinsiyet perspektifi ve pozitif eylemlerle politikalar benimsemelidir. Politikalarda, programlarda toplumsal cinsiyet perspektifinin yaygınlaştırılması için vatandaş denetimleri ve diğer araçlar kullanılmalıdır ve bütçeler.

 

Açık istişare süreçleri, platformlar ve diğer araçlar dahil edilmek için kullanılmalıdır. Çocuklar ve gençler ve marjinal gruplar da dahil olmak üzere sakinler onlara izin vermek için etkili bir şekilde katılmak. Hükümetin tüm katmanları bu süreçleri kullanmalıdır. Mülteciler ve göçmenler gibi yeni şehir sakinlerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun. Bu süreçler farkındalık yaratır, farkındalık yaratır ve topluluk duygusu oluşturur. Onlar dijital de dahil olmak üzere interaktif - birbirini karşılıklı olarak etkileme yoluyla iletişime medya ve araçları kullanarak aşağıdan yukarıya yaklaşımları temel alır herkes için erişilebilir anlamına gelir. Sanat ve kültür, alternatif ifade biçimlerine izin veren etkili bir katılım yaklaşımı olarak da kullanılmalıdır.

 

Komşuluk ve küçük ölçekli seferberlik süreçleri, özellikle kültür, sanat ve spor kullanımı yoluyla sosyal katılım için güçlü katalizörler olabilir. Bu önemli çevreleri, gecekondular ve ayrışmış toprakların sakinleri ile ve özellikle kadınlarla. Taban hareketleri ve toplum eylemi önemlidir. marjinal sakinlerin potansiyelini kullanmak ve üretmek için araçlar sosyal içerme ve ekonomik entegrasyon için olumlu değişim. Bu tür süreçler, herkesin etkin katılımını sağlamak için belediye yönetimleri, taban örgütleri ve toplum liderleri arasında ortaklık modelleri kurarak harcanmalıdır.

 

E-yönetişim çözümleri vatandaşları meşgul etmek için değil, aynı zamanda şehirlerin operasyonlarını yönetmek için etkili bir araçtır. Hizmetlerin karşılıklı olarak yönetilmesi, son kullanıcılara hizmet sunumunun etkili ve zamanında eşgüdümünü sağlamanın yanı sıra, tüketici memnuniyetini de ölçer. Bu, akıllı yönetimin ve teknolojinin desteklediği kullanıcı geribildiriminin yönlendirdiği 'daha akıllı' şehirlere yol açar. Ancak, akıllı şehir yaklaşımları her zaman teknoloji odaklı olmaktan ziyade insan merkezli olmalı ve toplulukların kolektif zekâsını yansıtmalıdır. Belediyede şeffaflık ve hesap verebilirlik için kurum ve mekanizmalar seviye yerinde olmalıdır.

 

Bu açıdan e-yönetişim desteklenmesinde rol oynayabilir Kentsel gündemlerin karmaşıklığına ve vatandaşlara dağıtılabilmesine yönelik bütünleşmiş karar verme. E-yönetişimin rolü, şeffaflığın sağlanmasına yardımcı olmak, ortak faydaları yakalamak, sakinlerin haklarını korumak ve katılımı güvence altına almaktır. Çoklu paydaşlar aynı zamanda, işletme ilkesine uygun olarak verimliliğin sağlanması ve ademi merkezileştirmeyi desantralizasyonu desteklemenin bir aracıdır. Kamu yararının özel çıkarlar üzerinden önceliklendirilmesi, yukarıda belirtilenlerin güçlendirilmesi için gereklidir. Sosyal etkileşim, işbirlikçi ağ oluşturma ve kolektif eylemler için mevcut, sınıfta ve yer altlarında zemin.Bu yazı 54 defa okunmuştur.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
YAZARLAR
FOTO GALERİ
 • Komik
  Komik
 • Bebişler
  Bebişler
 • Yurdum İnsanı
  Yurdum İnsanı
 • Fantastik
  Fantastik
 • ATATÜRK
  ATATÜRK
 1. Komik
 2. Bebişler
 3. Yurdum İnsanı
 4. Fantastik
 5. ATATÜRK
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • KARSLILAR EDİRNE VALİSİNİ İSTİFAYA DAVET ETTİ.
  KARSLILAR EDİRNE VALİSİNİ İSTİFAYA DAVET ETTİ.
 • İSİAD DÜNYANIN EN BÜYÜK SANAYİ SİTESİNİ KURUYOR
  İSİAD DÜNYANIN EN BÜYÜK SANAYİ SİTESİNİ KURUYOR
 • IĞDIR İL KÜLTÜR MÜDÜRÜ OSMAN AYYILDIZ
  resim yok
 • DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ KURULTAYI
  DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ KURULTAYI
 • BİZ KARAPAPAK TÜRKLERİYİZ
  BİZ KARAPAPAK TÜRKLERİYİZ
 • DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ azerbaycan
  DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ azerbaycan
 1. KARSLILAR EDİRNE VALİSİNİ İSTİFAYA DAVET ETTİ.
 2. İSİAD DÜNYANIN EN BÜYÜK SANAYİ SİTESİNİ KURUYOR
 3. IĞDIR İL KÜLTÜR MÜDÜRÜ OSMAN AYYILDIZ
 4. DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ KURULTAYI
 5. BİZ KARAPAPAK TÜRKLERİYİZ
 6. DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ azerbaycan
VİDEO GALERİ
YUKARI